Hytte

Bestill

Med denne straumavtalen får du

  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 2,9 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Hus og hytte på same faktura
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Avtalen føreset at du har straumavtale på huset ditt hos oss.
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din