Folkestfotavtrykk 2000x700

Bærekraft

Folkets Fotavtrykk

2/3 av alle globale utslipp kommer som en direkte effekt av vårt forbruk. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet til å enkelt redusere sine personlige klimagassutslipp.

Vi er samarbeidspartner i Folkets Fotavtrykk og var med da klimakartet for bærekraftig forbruk ble lansert i august. Dette markerer starten på et viktig og spennende samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og enkeltindivider for å nå FN’s bærekraftmål. Og – når vi skal nå klimamålene, er vi avhengig av en felles dugnad.

Folk flest er klare for en omstilling
Internasjonale-, nasjonale- og egne kundeundersøkelser viser at folk ønsker å leve mer bærekraftig, men mange spør seg - hvordan? Dette ønsker vi å bidra inn til, ved å synliggjøre den enkeltes fotavtrykk på energi. Vi vil motivere til et mer bærekraftig forbruk, både gjennom måling og endring.

K
limakartet
For å kunne redusere forbruket sitt, må man vite hva utgangspunktet er. Klimakartet synliggjør gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger i kommunen. Klimatallene brytes ned i kategoriene mat, transport, forbruk, energi og andel av offentlige utslipp. I starten er disse klimatallene basert på offentlig datakilder fra SSB og offentlige registrert som lovregulert kan brukes.

I tredje kvartal vil fotavtrykkene bli oppdatert med sanntidsdata blant anna fra næringslivspartnere, som oss i Wattn. Du styrer selvsagt om du vil dele ditt forbruk eller ikke, som blir anonymisert. Ved å bidra med ditt forbruk vil kommunen du bor få et mer korrekt fotavtrykk for sine innbyggere og vil kunne sette i gang tiltak.

Du vil selv kunne se ditt fotavtrykk for energi i vår app.

I den store klimakampen må det offentlige, næringslivet og innbyggerne jobbe sammen – en felles dugnad - og vi i Wattn er med
!