Frame 345

Strøm

Varedeklarasjon

Som strømleverandør er vi pliktig til å vise til varedeklarasjon for strøm som vi selger uten opprinnelsesgaranti. Varedeklarasjonen er utabeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier.

Beregningen til NVE er gjort for å si noe om sammensetningen til strøm som ikke kan dokumenteres med opprinnelsesgarantier, og gir ikke informasjon om hvilken strøm forbrukerne i Norge har i stikkontakten.

Beregningen tar utgangspunkt i all strøm solgt i Norge det siste året. Strømkjøp med opprinnelsesgaranti blir trukket fra. Strøm med ukjent opphav blir i beregningen erstattet med estimat for sammensetningen av strøm det ikke er utstett opprinnelsesgaranti for i Europa.

Beregnet utslipp i varedeklarasjonen for strømleverandører i 2020 er:

  • CO2-utslipp: 402 g/kWh
  • Radioaktivt avfall: 1,13 mg RW/kWh

Varedeklarasjon NVE 2020
Varedeklarasjon NVE 2020