Wattn-profil-gradient-lys

Strøm

Strømregningen

Når strømregninga kommer håper vi alle at den skal være så lav som mulig. Men visste du at bare 1/3 av strømregningen din er knyttet til den strømmen du faktisk bruker?

Strømregningen din består av tre deler: Strøm, nettleie og skatter og avgifter til staten.

Strøm er strømforbruket ditt; det du faktisk bruker i strøm.

Nettleie er det du betaler til det lokale nettselskapet som eier strømnettet for å få strøm fram til boligen din. Nettleien består av en fast del, og en variabel del som er avhengig av forbruket ditt.

Skatter og avgifter er strømselskapet og nettselskapet pålagt å kreve inn på vegne av staten. Det er avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og elsertifikat.