Regndråper på vindu

Strøm

Hva påvirker strømprisene?

Strøm er ferskvare og må brukes i samme sekund som den blir laget. Tilbud og etterspørsel har stor betydning for hvor mye du må betale for en kilowatt med strøm. Men det er flere ting som påvirker strømprisen.

Strømbørsen NordPool setter prisen
Mange tror at det er strømselskapene som bestemmer strømprisene. Det stemmer ikke. All strøm i Norge blir kjøpt og solgt på strømbørsen NordPool, som er Europa sin største markedsplass for elektrisk strøm. Siden vi er en del av et felles europeisk strømmarked, har strømprisene på kontinentet innvirkning på strømprisene våre her hjemme. Prisen på strømmen, som blir satt av NordPool, blir bestemt av tilbud og etterspørsel. Desto større etterspørselen er, desto flere energikilder må tas i bruk for å dekke behovet. I noen perioder trenger vi nesten bare vann og atomkraft, som er billig, mens vi i andre perioder treng kull-, gass- og oljeprodusert elektrisk strøm.

Strøm er væravhengig
I Norge produserer vi i all hovedsak strøm av vannkraft. Dette er en fornybar og billig måte å lage strøm på, som også er bra for miljøet. Men det betyr samtidig at produksjonskapasiteten på strøm er væravhengig. En varm og tørr sommer, i kombinasjon med en kald vinter med lite nedbør og høyt strømforbruk, gjør at vannmagasinene blir redusert. Da stiger strømprisene gjerne så mye at strømregningen virker svært høy, slik vi opplevde vinteren 2019 og 2021.

Regner det derimot mye, og man får en mild og våt værtype over tid, vil det ha en positiv effekt på strømprisen, og føre til lavere strømregninger. Når vi synes det regner litt mye på Nordvestlandet, er det altså aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Økte Co2-k
voter
I Europa er kraftprisene vesentlig høyere enn i Norge. Mye av energien som blir produsert kommer fra kull- og gasskraftverk, og i den senere tid har prisen på Co2-kvoter økt kraftig. Det gjør at det har blitt dyrere å produsere strøm som forurenser på denne måten. Det er bra for klimaet, men det påvirker altså strømprisen her hjemme.

Strømprisen kort oppsummert
Det er altså flere faktorer som påvirker strømprisen: Produksjon, etterspørsel, været, i tillegg til strømprisene i Europa. Det er strømbørsen Nord Pool - ikke strømselskapene, som fastsetter hvor mye strømmen skal koste.