Straumlinjer

Strøm

Forskjellen på strøm- og nettselskap

Hva er egentlig forskjellen på et kraftselskap og et nettselskap? Veldig kort fortalt har nettselskapene monopol, og kan derfor ikke byttes bort. Kraftselskapene selger strømavtaler, og får dessverre ikke gjort noe med nettleien.

Nettselskapene frakter strømmen gjennom strømlinjer fra der strømmen blir produsert og frem til huset ditt. De bygger og vedlikeholder linjer, og overvåker nettet døgnet rundt hele året for å passe på at alle har strøm. Nettselskapene har monopol på hver sine geografiske områder. Og siden de har monopol, kan du ikke bytte bort nettselskapet ditt.

Kraftselskapene kjøper strøm fra strømbørsen NordPool og selger denne videre til deg. Kraftselskapene tilbyr ulike strømavtaler, tilpasset deg og ditt forbruk. En skiller de ulike strømavtalene i spotpris, fastpris -og standard strømavtaler.

Nettleien er altså prisen du betaler for å få fraktet strømmen frem til huset ditt. Den ene delen av nettleien er fast, mens den andre delen er avhengig av hvor mye strøm du bruker. Nettleien skal gi nettselskapet inntekt nok til å dekke transport av strøm, effektivt drift, utnytting og utvikling av nettet.

Området vårt lokalt har en utfordrende geografi, kombinert med få innbyggere og derfor har vi en høyere nettleie sammenlignet med byområder. Om nettleien skal være lik for hele landet, er et politisk spørsmål.