Wattn-profil-gradient-lys

Teknologi

Elhub

Elhub har effektivisert strømmarkedet siden 2019. All måledata, markedsprosesser og meldingsutvekslinger om flytting og opphør finnes nå på en plass, i Elhub. Innføringen av Elhub gjorde at både netteiere og strømleverandører fikk en nøytral plass å forholde seg til vedrørende data som sendes og hentes, alle aktører blir behandlet likt.

Hvordan påvirker Elhub deg?
Elhub gir en bedre utnyttelse av potensialet som ligger i de smarte strømmålerene (AMS) både for nettselskap, leverandører og sluttkunder. De smarte størmmålerene gir deg bedre informasjon om eget forbruk, de gir en mer nøyaktig avregning slik at du blir fakturert for ditt faktiske forbruk. Ditt forbruk blir overført til nettselskapet for det aktuelle området du bor i, for deretter å bli sendt inn i Elhub påfølgende dag. Her får strømleverandøren umiddelbar tilgang til det aktuelle forbruket. Elhub har høyt forkus på sikkerhet og alle meldinger som blir sendt mellom de to aktørene er kryptert, og tilgangen til data er begrenset. Dette gir økt sikkerhet og personvern.

Elhub Min Side

Elhub Min Side, er den delen av Elhub der du får tilgang til din egen informasjon om målepunkt med måleverdier og avtaler. Det er kun du som kan se og endre informasjon gjennom Min Side.