Wattn profil gradient gul

I allianse med kvarandre

Synes du den digitale utviklingstakta byr på utfordringar i ein allereie krevande bransje? Ønsker du ei topp moderne digital plattform tilrettelagt for innovasjon, produkt -og tenesteutvikling?

Vi trur på at vi saman med deg kan realisere felles mål, og ønsker å invitere deg med inn i eit spennande samarbeid og partnerskap. Så la oss ta ein uformell prat om moglegheitene vi har i allianse med kvarandre!

  • Bruk di eiga merkevare med sterke assosiasjonar lokalt
  • Få tilgang til ei spennande produkt- og tenesteportefølje
  • Kople deg enkelt på den framtidsretta digitale plattforma til Wattn
Bjarne Dybvik 1 K

Bjarne Dybvik

Leiar strategi og forretningsutvikling

90522436bjarne.dybvik@wattn.no