Wattn energiarena westcon yards

Kompetanse

02. desember, 2023

Westcon Yards åpnet dørene for EnergiArena

Det var stort engasjement og god oppslutning da Westcon Yards i Florø inviterte oss i Wattn til å arrangere EnergiArena i sine lokaler.

HMS-/Kvalitetssjef, Westcon Yards Florø, fortalte deltakerne om hvordan verftet systematisk arbeider med forbedringstiltak innen bærekraft, energisparing og HMS. En grønn tråd blant dagens deltakere var fokus på bærekraft og energibruk. Deltakerne kom fra både det lokale næringslivet i regionen og fra flere kommuner. – Veldig flott å ha et slikt faglig nettverk her lokalt, var tilbakemelding fra en av deltakerne under den flotte julelunsjen som Westcon Yards serverte gjestene.

Westcon Yards Energiarena Wattn
Jon Gisle Systaddal, anlegg og vedlikehold, og Bente Mari Frøysa


Jon Gisle Systaddal ga deltakerne en spennende omvisning på verftet og viste ulike enøk-tiltak som de har gjort og fortalte om tiltak som de planlegger. Utskiftning av eldre armaturer til LED i produksjonshallene har vært en lønnsom investering, fortalte han. Neste fokus hos verftet er å installere mer solcellepaneler i tillegg til dagens. – Solcellepanelene har en ganske lang nedbetalingstid med dagens strømpriser (på grunn av gode fastpriser), men vi mener det er viktig å bidra inn mot det kommende kraftunderskuddet med egen produksjon, sa Systaddal.

Fra Wattns side presenterte seniorrådgiver Steinar Brekke prognoser for neste års kraftpriser og teknisk KAM Rune Jelle-Slenes presenterte siste nytt fra Enova på aktuelle tilskuddsordninger og ga deltakerne en innføring i energiledelse.

Vi takker Westcon Yards så mye for godt vertskap og ønsker nye deltakere velkommen inn i dette nettverket!

Neste samlinger i EnergiArena blir 6. desember hos Vartdal Plast i Ørsta og på Hotel Brosundet i Ålesund 7. desember med PTG Tempra som skal snakke om perfekt temperatur.

Westcon Yards i Florø
EnergiArena hos Westcon Yards i Florø