×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Møt leiarane for dei ulike fagområda:

Øystein Vikingsen Fauske

Øystein Vikingsen Fauske

Administrerande Direktør

Per Are Sørheim 72dpi

Per-Are Sørheim

Leiar HR

Bjarne Dybvik 72dpi

Bjarne Dybvik

Leiar strategi og forretningsutvikling

Trude Underbakke 72dpi

Trude Undebakke

Leiar Privatmarknad

Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leiar Bedriftsmarknad

Kari Knutsen 72dpi

Kari Knudsen

Leiar Kundeadministrasjon

Inger Lise Vereide 72dpi

Inger Lise Vereide

Leiar Marknad

Thomas Fossum

Thomas Fossum

CDO

Eli Årland 72dpi

Eli Årland

Økonomisjef

Elin Slinning Hessen

Elin S. Hessen

Leiar for Berekraft og marknadsanalytikar

Christian Aasebø 72dpi

Christian Aasebø

Leiar Produkt- og tenesteutvikling