Wattn-profil-gradient-lys

Pris­var­sel

Få prisvarsel på SMS og e-post

Budsjettvarsel

Ønsker du å ha full oversikt over dei månadlege utgiftene dine? Då er budsjettvarsel perfekt for deg. Du vil få varslar når du nærmar deg budsjettgrensa di, slik at du kan ta nødvendige steg for å unngå å overskride ho. Budsjettvarsla våre blir sende maksimalt éin gong i månaden.

Ekstremprisvarsel

Eit ekstremprisvarsel vil varsle deg dersom straumprisen for neste dag er forventa å vere mykje høgare enn dagens pris. Du vil berre få dette varselet viss prisen er forventa å vere 50% høgare enn dagens pris, for å unngå unødvendige meldingar.

Månadsmaksvarsel

Noko av kostnaden knytt til nettleige blir basert månadsmaksen din som er gjennomsnittet av dei tre høgaste timane dine med forbruk på ein månad. Aktiver månadsmaksvarsel for å kunne fordele straumforbruket ditt jamt utover dagen og unngå høge kostnader. På den måten kan du spare endå meir.

Les meir om månadsmaks

Greitt å vite om prisvarsel

Kvifor betale for prisvarsel, når push-varsel er gratis?

Nokon set pris på pushmeldinger, medan andre føretrekkjer alternativ som e-post og SMS. Prisvarsel er skreddarsydd for dei som ønskjer å få varsel via e-post eller SMS, eller for dei som ønskjer å bruke dei som eit tillegg når dei skal ta avgjerder basert på straumprisane.

Priser og vilkår

Frå du aktiverer tenesta har du ein gratis prøveperiode på minimum 30 dagar. Etter dette kostar tenesta 9 kr/mnd. E-postvarslingar er inkluderte utan ekstra kostnad, medan SMS-varsel har ein pris på 3 kr frå den første meldinga.

Slik aktiverer du prisvarsel

Du aktiverer tenesta direkte i appen, under "Prisvarsel" på framsida. Når du har aktivert ho, tilpassar du kva varsel du ønskjer å få og korleis – anten det er SMS eller e-post, eller begge deler.

Slik avslutter du tjenesten

Du kan enkelt seie opp tenesta når som helst via appen. Naviger til "Prisvarsel" på framsida og deaktiver tenesta.