Wattn wattomat spotoversikt miljo topp

Strøm

Strømkontroll med Wattomat

Wattomat er en digital strømtavle som gir deg bedre oversikt over strømforbruket ditt, og de stadig mer varierende strømprisene.

Strømtavlen varsler blant annet om ekstrempriser og viser hva timekostnaden er nå, og de neste timene. Slik kan du enklere vurdere om du skal vente litt med å sette på oppvaskmaskinen, eller ta en dusj. I tillegg gir strømtavlen en daglig analyse av forbruket ditt, og du kan dag for dag se om du klarer å forbedre deg når det gjelder å bruke strømmen smartere. Dette gir muligheter for å spare på strømkostnadene.

Det unike med Wattomaten er den digitale lyspæren som forenkler de varierende strømprisene. Pæren lyser grønt på de billigeste timene i døgnet og rødt på de dyreste timene. Ganske enkelt. Samtidig kan du velge ulike andre visninger, blant annet kan du se strømprisene inntil 35 timer frem i tid.

For de kundene som har sanntidsmåleren vår, vil strømforbruket vise i sanntid på strømtavlen, og en oversiktlig graf viser tydelig hvordan forbruket har endret seg den siste timen. «Effektpila» viser også huset sitt totale strømforbruk her og nå.

Tjenesten kan du sette opp hjemme eller på arbeidsplassen. Slik kan alle i familien, eller de ansatte i bedriften, «gløtte bort på skjermen» og raskt se om strømmen er dyr eller billig, akkurat nå, og i det neste døgnet.

Les mer på og se hvordan du tar i bruk Wattomaten på Wattn.no/bedrift.