05. juni, 2024

Forbedre konkurransekraften med effektiv energiledelse

Vil du optimalisere energiforbruket og redusere kostnader i din bedrift? Rune Jelle-Slenes, teknisk KAM i Wattn, har flere års erfaring med energiledelse og deler mer enn gjerne sin kunnskap på området under våre samlinger i EnergiArena. Her får du en smakebit på hva han har å si om betydningen av energiledelse og hvordan din bedrift kan dra nytte av det.

Hvorfor er energiledelse viktig for dagens bedrifter?

CSRD-rapportering vil etter hvert bli obligatorisk, og da må berørte bedrifter rapportere på energibruk og tilhørende CO2-utslipp. Dette påvirker ikke bare de store selskapene, men også mange små og mellomstore bedrifter, da de må levere nødvendig informasjon til sine kunder. Effektiv energiledelse er derfor ikke bare en miljøvennlig praksis, men en nødvendighet for å overholde nye forskrifter og forbli konkurransedyktig i markedet.


Nøkkelen til suksess

En av de største utfordringene er gjerne å få energiledelse godt implementert i bedriftskulturen. For å lykkes med dette, må bedriften ha et kontinuerlig fokus og innsats for forbedring. Her er to klare råd fra Rune:1. Etabler EOS:
Start med et energiovervåkingssystem for å identifisere unødig forbruk. Det å synligjøre forbruket grafisk og få tilsendt automatiske rapporter, gjør at du raskere avdekker unødvendig forbruk. Installer gjerne en sanntidsmåler, slik at du kan jobbe aktivt med effekt og topplaster. Du får da også varsel når du nærmer deg en terskelverdi, noe som er veldig nyttig.

2. Få hjelp: Kontakt oss for råd og veiledning om mulige energisparetiltak i din bedrift, og bygg gjerne på med energikartlegging. Enkle tips og råd kan lede til betydelige besparelser. En god start er gjerne å spørre deg selv: Hadde jeg gjort det slik hjemme?


Nye forskrifter og reguleringer

Bedrifter bør være oppmerksomme på lokasjonsbasert og markedsbasert klimagassrapportering. Som strømleverandør er vi forpliktet til å informere i henhold til markedsbasert klimagassrapportering. Et bevisst forhold til disse rapporteringskravene er viktig. Ved å følge disse rådene kan bedrifter som oppfyller lovkravene, oppnå kostnadsbesparelser og bidra til en bærekraftig fremtid.


EnergiArena som en viktig møteplass for bedrifter

Energiledelse er et fast punkt på agendaen under hver samling i EnergiArena, hvor du får oppdatert informasjon, tips og råd fra Rune på temaet. Et annet fast tema er markedsanalyse, priser og prognoser i kraftmarkedet. Vi gir deg oppdatert informasjon og verdifull innsikt for godt beslutningsgrunnlag. En interessant nettverkssamling fylt med kompetanse- og erfaringsutveksling.

Rune Slenes 72dpi

Rune Jelle-Slenes

Teknisk KAM

99 39 95 76rune.jelle-slenes@wattn.no