Hofseth ola holen

Kundehistorier

Hofseth International - Forutsigbart i fisk

Hofseth International er gode på fisk. Ikke så gode på strøm. Det er Wattn gode på. For oss er det viktig å kunne budsjettere våre utgifter med en stor grad av sikkerhet, og da er et forutsigbart kostnadsnivå viktig, sier finansdirektør (CFO) Ola Holen i Hofseth International om hvorfor fiskeforedlingsgiganten har valgt å betale fastpris på en relativ stor andel av strømforbruket sitt.

– Vi er gode på fisk. Ikke så gode på strøm. Det er Wattn gode på. For oss er det viktig å kunne budsjettere våre utgifter med en stor grad av sikkerhet, og da er et forutsigbart kostnadsnivå viktig, sier finansdirektør (CFO) Ola Holen i Hofseth International om hvorfor fiskeforedlingsgiganten har valgt å betale fastpris på en relativ stor andel av strømforbruket.

Fast er det produktet som gir størst forutsigbarhet. Målet er å kjøpe prissikring for kommende perioder til lavest mulig pris. Kunden kan selv velge hvor stor andel av strømforbruket som skal leveres til fast pris.


Stort forbruk

– Selv om vi er konservative når det gjelder prissikring av strøm fordi vi ønsker forutsigbarhet, gir også forvaltningsavtalen oss fleksibilitet i forhold til sikringsgrad og periode, forklarer Holen.

Produksjonen og omfanget i Hofseth krever mye strøm som igjen gir store utgifter. Forbruket ligger på 30 millioner Kwh i året, ganske jevnt fordelt på fem anlegg innen oppdrett og fiskeforedling.


Gode rådgivere
– Wattn har et godt rådgivningsapparat, og vi føler oss trygge på deres ekspertise. Det er de som kan se inn i glasskula og lese markedet best. At vi har hatt et kundeforhold med Tafjord over så lang tid betyr jo at vi er godt fornøyd, sier finansdirektøren med et smil.

Fiskeforedling med eventyrlig vekst

Hofseth International har på kort tid hatt en eventyrlig vekst, og er i dag en av Europas største lakseforedlere med en omsetning på over fire milliarder kroner. Gründeren Roger Hofseth fra Ellingsøy startet tidlig på 2000-tallet sitt eget fiskeforedlingsselskap, og i 2008 slo han seg sammen med Seafood Farmers hvor Ola Holen var sjef. Hofseth International ble etablert.

Sammen med japanske investorer kjøpte de Fjordlaks, og driver nå med intern smoltproduksjon, oppdrett av ørret og produksjon av laks.


Verdiskapning og ressursutnyttelse
Strategien er å holde mest mulig av verdiskapningen innen oppdrett i Norge. – Vi har også en strategi om å utnytte hele fisken. Gjennom selskapet Hofseth BioCare henter vi ut proteiner og kalsium fra rygg, hoder og skinn, og omsetter det helsekostprodukter av fersk olje fra laks til humant bruk og tilskudd til kjæledyr, kalsiumpulver og proteinpulver, sier Ola Holen.


Jevnt fordelt forbruk
Strømforbruket på 30 millioner kWh i året er temmelig jevnt fordelt på virksomheten i Hofseth selv om det er variasjoner alt etter type produksjon. Prosessanlegg er mer energikrevende enn tradisjonell linjeproduksjon, og smoltanlegg er mer energikrevende enn sjøanlegg.

– Jeg har også lyst til å legge til at vi i tillegg til rådgivning om marked og prissikringsstrategi, også nyter godt av rådgivning fra Wattn i forhold til forbruk og energiøkonomisering, markedsinformasjon og forbruksstatistikker for den enkelte fabrikk, avslutter Ola Holen.


* Ola Holen har siden artikkelen ble skrevet byttet jobb.