Strøm

Strømstøtte til næringslivet

På grunn av de høye strømprisane vi har i vinter, har regjeringen lagt frem flere kompensasjonsordninger for bedrifter.

Strømstøtte til jordbruk og veksthusnæring
Regjeringen har her lagt til grunn samme støttemodell som for privat, men med et litt høyere tak per måned på 20 000 kWh. For veksthus vil det ikke være tak. Støtten blir distribuert fra Landbruksdirektoratet. Søknadsfrist er 28. februar.

Les mer om støtteordningen og søknadsfristene her


Borettslag og sameier
Fellesmålt strømforbruk i borettslag og sameier er også inkludert i Regjeringen sin strømstøtteordning. Støtten blir bereknet av nettselskapene, og støtten for desember og januar vil for de fleste bli utbetalt i februar. Støtten følger i all hovudsak samme ordning som for privatbolig, men med noen særregler.

Mer informasjon og pressemelding fra regjeringen finner du her.Strømstøtte til Idrettslag
Idrettslag er også omfattet av støtteordningen. Her vil støtten gå ut til kommunene, som igjen vil distribuere videre til de enkelte idrettslagene. Denne ordningen gjelder for de idrettslagene som har hatt en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre/kWh.

Les mer på idrettsforbundet sine hjemmesider her.

Har du spørsmål som du ikke får besvart over, ta gjerne kontakt med oss!