Våre straumavtalar

Med god innsikt i kraftmarknaden og kva som driv prisane, kan vi gjennom rådgiving
hjelpe deg å ta gode beslutningar i val av straumavtale for bedrifta di.

Pexels farooq khan 68262

Spot

Spot følgjer svingningane i marknaden time for time. Ta kontakt med ein av våre rådgjevarar for å finne ut kva avtale som passar best til bedrifta di.

  • Full oversikt over forbruk og kostnadar i Bedriftsportalen
  • Vi ordnar alt det praktiske
  • Prisen inkluderar lovpålagte elsertifikat
  • Ingen skjulte kostnadar
  • Ingen bindingstid
  • Din personlege rådgjevar som følgjer deg opp
Bolger

Forvaltning

Skreddarsydd straumavtale som tek behova dine på alvor.

Vi jobbar tett saman med det beste kompetansemiljøet i marknaden på krafthandel for å skreddarsy ulike strategiar for kraftforvaltning som passar bedrifta di best.

Vi gjennomfører ei kartlegging av behova dine, og tilbyr alt frå strategiar om å slå spotpris, til forvaltning av fastpris. Vi garanterar transparens på finansielle handlar, og vil vere ein kompetent rådgjevar for bedrifta di.

Fast frosen innsjo

Fastpris

Fastpris er avtala som gir bedrifta di forutsigbarheit og kontroll.

Du får moglegheit til å sikre ein fast straumpris for ein avtalt periode. Avtalen gir då fast straumpris uavhengig av situasjonen i marknaden. Du kan sjølv bestemme om du vil ha heile eller delar av forbruket ditt sikra i fastpris. Resten av forbruket blir avrekna i spotpris.

Kjøp opphavsgaranti på straumen

Bestill opphavsgaranti slik at vi kan garantere kjøp av fornybar straumproduksjon tilsvarande det forbruket du har.

Les om opphavsgaranti

Snakk med våre rådgivarar:

Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Seniorrådgivar kraftmarked i Wattn

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no
Trond Andre Hagen 72dpi

Trond André Hagen

Teknisk KAM

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no
Lasse Refsdal 72dpi

Lasse Refsdal

Prosjektleiar fleksibilitet

91 15 15 87lasse.refsdal@wattn.no
20181025 sfe 22692 Edit

Hanne-Kristin Hagen

Bedriftsrådgiver SMB

99 10 94 07hanne-kristin.hagen@wattn.no
Camilla Kristin Jensholm 72dpi

Camilla Kristin Jensholm

Bedriftsrådgiver

91 32 58 11camilla.kristin.jensholm@wattn.no
Marius Hauge 72dpi

Marius Løseth Hauge

KAM

91 18 41 59marius.hauge@wattn.no
Steinar Brekke

Steinar Brekke

Seniorrådgiver bedrift

48 99 43 65steinar.brekke@wattn.no
David Jørgensen 72dpi

David Jørgensen

Bedriftsrådgiver SMB

97 34 05 14david.jorgensen@wattn.no