Våre straumavtalar

Pexels farooq khan 68262

Spot

Spot følgjer svingningane i marknaden time for time. Ta kontakt med ein av våre rådgjevarar for å finne ut kva avtale som passar best til bedrifta di.

  • Full oversikt over forbruk og kostnadar i Bedriftsportalen
  • Vi ordnar alt det praktiske
  • Prisen inkluderar lovpålagte elsertifikat
  • Ingen skjulte kostnadar
  • Ingen bindingstid
  • Din personlege rådgjevar som følgjer deg opp
Bolger

Forvaltning

Skreddarsydd straumavtale som tek behova dine på alvor.

Vi jobbar tett saman med det beste kompetansemiljøet i marknaden på krafthandel for å skreddarsy ulike strategiar for kraftforvaltning som passar bedrifta di best.

Vi gjennomfører ei kartlegging av behova dine, og tilbyr alt frå strategiar om å slå spotpris, til forvaltning av fastpris. Vi garanterar transparens på finansielle handlar, og vil vere ein kompetent rådgjevar for bedrifta di.

Fast frosen innsjo

Fastpris

Fastpris er avtala som gir bedrifta di forutsigbarheit og kontroll.

Du får moglegheit til å sikre ein fast straumpris for ein avtalt periode. Avtalen gir då fast straumpris uavhengig av situasjonen i marknaden. Du kan sjølv bestemme om du vil ha heile eller delar av forbruket ditt sikra i fastpris. Resten av forbruket blir avrekna i spotpris.

Kjøp opphavsgaranti på straumen

Les om opphavsgaranti

Snakk med våre rådgivarar:

Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Seniorrådgivar kraftmarked i Wattn

70 10 20 14margrete.hovde@wattn.no
Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM

70 10 20 16trond.hagen@wattn.no
Lasse web

Lasse Refsdal

Prosjektleiar fleksibilitet

70 10 20 13lasse.refsdal@wattn.no
Camilla J web

Camilla Kristin Jensholm

Bedriftsrådgiver

70 10 20 18camilla.kristin.jensholm@wattn.no
Marius web

Marius Løseth Hauge

KAM

70 10 20 15marius.hauge@wattn.no
Steinar web

Steinar Brekke

Seniorrådgjevar bedrift

70 10 20 17steinar.brekke@wattn.no
David web

David Jørgensen

Bedriftsrådgiver SMB

70 10 20 11david.jorgensen@wattn.no
Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leiar Bedriftsmarknad