Energirad 2000x700

Bærekraft

Energirådgiving

Vi hjelper deg med å få kontroll på strømforbruket til bedriften din. God energirådgiving er mer enn bare forbruksreduksjon. Gode analyser og energieffektivisering reduserer både kraft- og nettleieutgiftene. Vår kompetanse og teknologi hjelper bedriften din med å optimalisere energiforbruket og redusere kostnadene. Sammen reduserer vi også klimaavtrykket.

Våre dyktige energirådgivere står klare til å løse dine energiutfordringer. Å handle strøm fra oss handler om mer enn bare å få den beste strømavtalen. Vi gir tilgang til verktøy og rapporter som gir bedrifter full oversikt over eget energiforbruk og kostnader. Kombinert med analyse av kraft- og nettleieutgifter, i tillegg til god energirådgiving, reduserer vi bedriften sine utgifter og klimaavtrykk.

Vi hjelper deg med å implementere god energiledelse og gode rapporteringsrutiner i organisasjonen. Vi utfører også energikartlegging av bygg, anlegg og prosess, som gir et solid fundament å starte med.

Vi gir deg full oversikt over kostnader og utgifter


Trond1 web

Trond André Hagen

Teknisk KAM i Wattn

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no

Med moderne teknologi forenkler og reduserer vi tidsbruken og utgiftene du har i forhold til strøm. Med nyutviklede digitale løsninger og ingeniørkompetanse ser vi frem til å hjelpe deg med å nå klimamålene for din bedrift.

Kontakt oss gjerne for en strømprat.