×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Vervekampanje

Verv og få 300 kr i vervepremie

I høve lanseringa kan du verve venner, og få vervepremie på 300 kr til kvar venn du vervar! Vi betalar ut til begge.

Endelig kan vi vise deg alt det vi har jobba med den siste tida. Vi er svært stolte av den nye appen vår, og av det spennande innhaldet av smarte tenester og spennande produkt, som smart lading av elbilar og digitalt WattMeter for sanntidsmåling av ditt straumforbruk. Vi håpar du vert like begeistra som oss, og at du tipsar dine venner og får dei med på laget! Bestiller dei straumavtale med oss, drypp det på både deg og vennen din.

So enkelt sparer du pengar på neste straumrekning:

  • Få med deg venner og bekjente på laget inn i Wattn
  • Du får 300 kr for kvar venn du vervar*
  • Vennen din får 300 kr og ein konkurransedyktig og god straumavtale
  • Vinn-vinn for alle partar! Effekten av å spele på lag

*Vervepremien blir trukket automatisk frå på fakturaen din, når den eller dei du har verva har vore kunde med oss i 14 dagar. Vervar du fleire, vert det trukket frå ein vervepremie kvar månad (maks 300 kr i fråtrekk kvar månad). Den som vert verva får også 300 kr i fråtrekk på første faktura.

Ta meg til verveskjemaet