×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Webspot

Bestill Webspot

Med denne straumavtalen får du

  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 2,9 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Ingen månadsbeløp første 12 månadane
  • Avtalen har ei varigheit på 12 mnd
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar alt det praktiske og seier opp den gamle avtalen din
  • 10 dagars betalingsfrist

Spot