×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Variabel

Bestill Variabel

Med denne avtalen får du

  • Områdepris per kWh
  • Prisen inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Direkte prisvarsling to veker før prisen endrar seg
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle straumavtalen di

Bestill variabel