×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Ung

Kontakt oss

Med denne straumavtalen får du

  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 2,9 øre/kwh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • All kommunikasjon går digitalt
  • Inga binding eller skjulte gebyr
  • Er du over 28 år, men student, må du sende oss gyldig studentbevis
  • Er du under 28 år, eller student, kan avtalen fornyast etter 12 md.
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle straumavtala di
Wattn illApp 7_5

Få full kontroll over straumforbruket ditt