×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Spot

Bestill Spot

Med denne straumavtalen får du

  • Historisk sett den billegaste straumavtalen over tid
  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 4,5 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Månadsbeløp på kr. 35
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din
  • Dette er ein digital avtale som forutset eFaktura eller epostfaktura
  • 10 dagars betalingsfrist

Bestill Spot

Wattn illApp 7_5

Ta full kontroll over straumforbruket ditt