×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Hytte

Kontakt oss

Med denne straumavtalen får du

  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 2,9 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Hus og hytte på same faktura
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Avtalen føreset at du har straumavtale på huset ditt hos oss.
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din