×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Fast

Bestill Fast

Med denne straumavtalen får du

  • Fast områdepris per kWh i 3 eller 12 månadar, sjå tabell under
  • Månadsbeløp på kr. 35
  • Bindingstid i avtaleperioden
  • Prisane er inkludert mva og lovpålagt elsertifikat
  • Vi fikser det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din

Bestill Fast