Wattn profil gradient lys

Våre straumavtalar

Wattn strømavtale spotpris time for time

Spot

Spot følger straumprisen, time for time. Følg med i appen og juster forbruket ditt etter når på døgnet det er billegast å bruke straum. Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din.

Månadsbeløp

35,00 kr/mnd

Påslag

4,50 øre/kWh

Wattn strøm strømavtale spotavtale Verdispot

Spot Verdi

Spot Verdi følger straumprisen, time for time. Avtalen gir deg lavt fastbeløp i månaden og rabatterte tenester som prioritert kunde. Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din.

Månadsbeløp

19,00 kr/mnd

Påslag

6,40 øre/kWh

Wattn illustrasjon bærekraft nær jorda 2

Vel opphavsgaranti
på straumen din

Les meir om opphavsgaranti