Frame 345

Våre straumavtalar

Wattn illustrations rgb feiring

Webspot

Bestill Webspot til kampanjepris

Spot ill 1280x800 paraply

Spot

Spot følger straumprisen, time for time. Følg med i appen og juster forbruket ditt etter når på døgnet det er billegast å bruke straum. Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din.

Månadsbeløp

35,00 kr/mnd

Påslag

4,50 øre/kWh

Verdispot 960x1200

Spot Verdi

Spot Verdi følger straumprisen, time for time. Avtalen gir deg lavt fastbeløp i månaden og rabatterte tenester som prioritert kunde. Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din.

Månadsbeløp

19,00 kr/mnd

Påslag

6,40 øre/kWh

Shutterstock 16_9

Fast

Fastpris er fint når du ønsker å binde straumprisen for ein avtalt periode. Det gir deg full kontroll over straumprisen til ei kvar tid.

Månadsbeløp

35,00 kr/mnd

Påslag

0,00 øre/kWh

Variabel

Variabel

Variabel har ein fast pris for ei periode, men utan påslag og binding. Du får ei prisvarsling 14 dagar før prisen endrar seg, som gir deg friheit til å behalde, eller skifte straumavtale.

Månadsbeløp

0,00 kr/mnd

Påslag

0,00 øre/kWh

Wattn ill Nær jorda ny fil

Vel opphavsgaranti
på straumen din

Les meir om opphavsgaranti