Frame 345

Våre straumavtalar

Spot ill 1280x800 paraply

Spot

Spot følger straumprisen, time for time. Følg med i appen og juster forbruket ditt etter når på døgnet det er billegast å bruke straum.

Månadsbeløp

35,00 kr/mnd

Påslag

4,50 øre/kWh

  • Historisk sett den billegaste straumavtalen over tid
  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 4,5 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Månadsbeløp på kr. 35
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din
Shutterstock 16_9

Fast

Fastpris er fint når du ønsker å binde straumprisen for ein avtalt periode. Det gir deg full kontroll over straumprisen til ei kvar tid.

Månadsbeløp

35,00 kr/mnd

Påslag

0,00 øre/kWh

Variabel

Variabel

Variabel har ein fast pris for ei periode, men utan påslag og binding. Du får ei prisvarsling 14 dagar før prisen endrar seg, som gir deg friheit til å behalde, eller skifte straumavtale.

Månadsbeløp

0,00 kr/mnd

Påslag

0,00 øre/kWh

Wattn ill Nær jorda ny fil

Vel opphavsgaranti
på straumen din

Velger du opphavsgaranti på straumen din, kjøper vi inn like mykje fornybar energi som du brukar.

Les meir om opphavsgaranti