Strømpriser de siste 12 månadene

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.