Zaptec Go

Bestill frå kr. 6990

Proppa med teknologi

  • Er det i tillegg i pris for farge?
  • Det er eit tillegg i pris på 299,- dersom du ønsker ein annan farge enn standard, asphalt black.

  • Er det nokon forutsetningar ift installasjon?
  • Nokre forutsetningar ligg til grunn for installasjon:

   • Eksisterende overspenningsvern i sikringsskapet og kapasitet i det elektriske anlegget
   • Enkel og ryddig adkomst til installasjonsstad
   • Graving, luftstrekk og tildekking er ikkje inkludert
   • Nokre nettselskap har ei begrensing på installasjon av elbilladarar over 16A, eller 3,68kW kapasitet, og kan krevje godkjenning. Installatør tar dette direkte med nettselskapet, men avhengig av nettselskap og type leveranse kan det oppstå lengre leveringstid og ekstrakostnader.
  • Kven er samarbeidspartnar på installasjon?
  • I dag har vi samarbeidsavtale med Elfag og Bravida.

  • Kva ligg i ein "standardinstallasjon"?
  • Hos oss innheld standardinstallasjon dette:

   • Ladeboks Zaptec Go (standardfarge: asphalt black)
   • 15 meter kabellengde frå sikringsskap til ladeboks
   • 50km reiseavstand tur/retur fra ein av våre installatørar
   • Installasjon og idriftsettelse av ladeboks opptil 32A 3-fase (22 KW)
   • Drilling av 2 hol i tre -eller murvegg
   • Dokumentasjon på installasjon i boligmappa

   Tilbudet er uforpliktende frem til totalpris med installatør er godkjent av deg

  • Kvifor bestille Zaptec Go inkl. installasjon?
  • Når du bestiller Zaptec Go frå oss kan du bestille med eller utan installasjon. Bestiller du med installasjon tar vi jobben med å kontakte og bestille installatør for deg.

   I dag har vi samarbeid med Elfag og Bravida. Ein av desse vil ta kontakt med deg for å gjennomgå installasjonen med deg. De blir enige om tidspunkt, og eventuelt andre hensyn som må takast i din bustad.

   Gjennom vårt samarbeid med installatør har vi kome fram til ein «standardinstallasjon». Skulle det krevast anna utstyr, materiell eller meirarbeid utover det som ligg i denne pakken blir du og installatør einige om dette i forkant. Tilbodet er alltid heilt uforplikta fram til totalprisen med installatøren er godkjent av deg.