Zaptec Go

Proppa med teknologi

Ofte stilte spørsmål om Zaptec Go

  • Er det i tillegg i pris for farge?
  • Det er eit tillegg i pris på 299,- dersom du ønsker ein annan farge enn standard, asphalt black.

  • Er det nokon føresetnadar i høve installasjon?
  • Nokre føresetnadar ligg til grunn for installasjon:

   • Eksisterande overspenningsvern i sikringsskapet og kapasitet i det elektriske anlegget
   • Enkel og ryddig adkomst til installasjonsstad
   • Graving, luftstrekk og tildekking er ikkje inkludert
   • Nokre nettselskap har ei begrensing på installasjon av elbil-ladarar over 16A, eller 3,68 kW kapasitet, og kan krevje godkjenning. Installatør tek dette direkte med nettselskapet, men avhengig av nettselskap og type leveranse kan det oppstå lengre leveringstid og ekstrakostnadar.
  • Kven er samarbeidspartnar på installasjon?
  • I dag har vi samarbeidsavtale med Elfag, Bravida og Tussa Installasjon.

  • Kva ligg i ein "standardinstallasjon"?
  • Hos oss inneheld standardinstallasjon dette:

   • Ladeboks Zaptec Go (standardfarge: asphalt black)
   • 15 meter kabellengde frå sikringsskap til ladeboks
   • 50 km reiseavstand tur/retur frå installatør
   • Installasjon og idriftsettelse av ladeboks opptil 32A 3-fase (22 KW)
   • Drilling av 2 hol i tre- eller murvegg
   • Dokumentasjon på installasjon i boligmappa

   Tilbodet er uforpliktande fram til totalpris med installatør er godkjent av deg

  • Kvifor bestille Zaptec Go inkl. installasjon?
  • Når du bestiller Zaptec Go frå oss kan du bestille med eller utan installasjon. Bestiller du med installasjon tek vi jobben med å kontakte og bestille installatør for deg.

   I dag har vi samarbeid med Elfag, Bravida og Tussa Installasjon. Ein av desse vil ta kontakt med deg for å gjennomgå installasjonen med deg. De blir enige om tidspunkt, og eventuelt andre hensyn som må takast i din bustad.

   Gjennom samarbeidet vårt med installatør har vi kome fram til ein «standardinstallasjon». Skulle det krevjast anna utstyr, materiell eller meirarbeid utover det som ligg i denne pakken blir du og installatør einige om dette i forkant. Tilbodet er alltid heilt uforplikta fram til totalprisen med installatøren er godkjent av deg.