×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Nordstrand IQ cable width girl 0005 web

DEFA eRange IQ

Bestill DEFA eRange IQ

Wattn ill wattnkunde App

Ta full kontroll over
straumforbruket ditt