Variabel

Med denne avtalen får du

  • Områdepris per kWh
  • Prisen inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Direkte prisvarsling to veker før prisen endrar seg
  • Gratis app
  • Inga forskotsbetaling
  • Straum og nett på ein faktura (så lenge vi har avtale med nettselskapet der du har målepunktet ditt)
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle straumavtalen di