Variabel

Vi avviklar Variabel frå 1. januar 2023

  • Vi tilbyr ikkje lenger avtalen til nye kundar (per 22. juni 2022)
  • Alle eksisterande kundar vert flytta til spotprisavtale frå 1. januar 2023