Spot

Spot følger straumprisen, time for time. Følg med i appen og juster forbruket ditt etter når på døgnet det er billegast å bruke straum.

Bestill Spot

Med denne straumavtalen får du

  • Historisk sett den billegaste straumavtalen over tid
  • Spotpris, time for time
  • Påslag på 4,5 øre/kWh inkl. mva og lovpålagt elsertifikat
  • Månadsbeløp på kr. 35
  • Inga bindingstid eller skjulte gebyr
  • Vi fiksar det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din

Bestill Spot

Wattn illApp 7_5

Ta full kontroll over straumforbruket ditt

Last ned appen vår i App Store, eller Google Play