Fast

Fastpris er fint når du ønsker å binde straumprisen for ein avtalt periode. Det gir deg full kontroll over straumprisen til ei kvar tid.

Bestill Fast

Med denne straumavtalen får du

  • Fast områdepris per kWh i 3, 6 eller 12 månadar, sjå tabell under
  • Månadsbeløp på kr. 35
  • Bindingstid i avtaleperioden
  • Prisane er inkludert mva og lovpålagt elsertifikat
  • Vi fikser det praktiske, og seier opp den gamle avtalen din

Bestill Fast