×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Kino 72dpi

Nyhende

17. desember, 2021

Vinnarar av gåvekort på kino

I konkurransen vår på Facebook, 10. - 16. desember, har vi trekt ut 10 heldige vinnarar av gåvekort på kino. Alle vinnarane har blitt kontakta og får 5 gåvekort kvar på kino. Vi gratulerer:)

Dei heldige vinnarane er:

  • Wenche Flo
  • Susann Skrede
  • Stine Sundnes Christoffersen
  • Annette Reite
  • Siril Meek
  • Monica Juliebø
  • Susanne Løset
  • Ann-Mari Leknes
  • Roger Eiken
  • Cato Knutsen