Vinter kompensasjonsordning

Aktuelt

Straumstøtte for høge straumprisar

Regjeringa legg til rette for at du som privatkunde kan få dekt delar av straumrekninga di. Kompensasjonen vert handtert av nettselskapet ditt, og vert trekt frå på straumrekninga di dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt.

Straumstøtte i desember
I desember var gjennomsnittsprisen for NO3 (Midt-Noreg) 181,53 øre/kWh ekskl. mva, det gir ein støttesats på 125,47 øre/kWh inkl. mva.

Snittprisen på faktura viser støttesatsen ferdig utrekna (90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms) basert på snittprisen for spot for området der du bur. Din snittpris er ein individuell snittpris og vert rekna ut frå tidspunktet du brukar straum. Dersom du har brukt mest straum i timar der spotprisen er høg vil snittprisen din bli høgre enn om du brukar mest straum i timar der spotprisen er låg.

Gjennomsnittsprisen i NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på om lag 269 øre/kWh og 98,54 øre/kWh i NO4. Støttesatsane for alle prisområda finn du lenger nede på sida under spørsmålet Kven får støtte i desember?.

Har du hytte eller fritidsbustad får du ikkje kompensasjon for straumforbruket på den adressa. Straumstøtte blir utbetalt uavhengig av kva straumavtale du har.

Her er eit konkret eksempel på utrekning av straumstøtte:

Gjennomsnittleg spotpris i desember i prisområdet NO3 var 181,53 øre/kWh.

Ei hushaldning i dette prisområdet får då tilbakebetalt 90 % av differansen mellom 70 øre og 181,53 øre.

90 % av 181,53 øre/kWh + mva blir 125,47 øre/kWh.

Utrekning for ein bustad som hadde eit forbruk på 2 322 kWh i den aktuelle månaden:

2 322 kWt * 125,47 øre/kWt = ca. 2 913 kr i straumstøtte.


Utbetaling av straumstøtte
Det er nettselskapa som har ansvar for utrekning av straumstøtte. Hos oss får dei aller fleste kundane straum og nettleige på same faktura, det betyr at straumstøtta vert trekt direkte frå på straumrekninga.

Det vil seie at dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt så vil straumstøtta vise på straumfakturaen frå oss. Gjeld kundane våre i nettområda til Mørenett, Linja, Sygnir, BKK, Elvia (tidl. Hafslund Nett), Tensio TS, Fagne og Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS).

Dersom vi ikkje har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt vil straumstøtta vise/kome på nettleigefaktura frå nettselskapet.


Dette er støtteordninga
Frå 1. september 2022 til og med mars 2023 får privatkundar tilbakebetalt 90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Frå 1. april 2023 til og med september 2023 får privatkundar tilbakebetalt 80 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Frå 1. oktober 2023 til og med desember 2023 får privatkundar tilbakebetalt 90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per månad, og forbruk over dette vert ikkje kompensert.


Meir informasjon
Nede på sida her kan du får svar på det andre lurer på rundt straumstøtte. Ønsker du enda meir informasjon om støtteordninga har NVE samla fleire nyttige spørsmål og svar her.

Lurer du på kva du får i straumstøtte?

Prøv kalkulatoren vår for å estimere straumstøtte.