Wattn stolt sponsor Stikk UT Festival 2023

Aktuelt

Stikk UT! Festival

Den 1. - 10. september blir det arrangert Stikk UT! Festival i hele Møre og Romsdal, der målet er å være mer ute på tur sammen.

Som stolt samarbeidspartner til Stikk UT! arrangerer vi fellesturer sammen med friluftsrådet. Med fokus på turglede og samhold byr vi på enkel servering og gøy konkurranser.

Torsdag 7. september, kl 11.00 - 12.30
Vi inviterer til lunsjtur til Skodjebruene (Digerneset) sammen med friluftsrådet, SBM og Granne.

Fredag 8. september, kl 11.00 - 12.30
Vi inviterer til lunsjtur rundt Lillevatnet i Ålesund sammen med friluftsrådet, SBM og Granne.

Fokus - sammen på tur
​​​​​​​Denne uka oppfordrer vi alle til å ta en tur eller to til ett eller flere av de 500 turmålene i årets sesong - og ta gjerne med deg noen på tur.

Friluftslivets uke over hele landet
Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape gode minner! Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak. Denne uka blir alle i hele Norge invitert med ut i naturen og til å delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der man bor.