×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Wattmeter interior ligg

Sanntidsmåling med WattMeter

Følg med på straumforbruket ditt i sanntid, rett frå mobilen. Med WattMeter ser du nøyaktig kor mykje straum du brukar akkurat no, og kva den kostar.

Les meir og bestill WattMeter