Vinter kompensasjonsordning

Aktuelt

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har kommet med en kompensasjonsordning til de som er hardest rammet av de unormalt høye strømprisene vi har sett siste tiden. Dette blir regnet ut og ordnet av nettselskapene, og du trenger ikke gjøre noe.

Ordningen betyr at du får tilbakebetalt 50 % av kostnaden i periodene strømprisen er over 70 øre/kWh eks. mva. Ordningen gjelder for private husholdninger, ikke fritidsbolig eller næringskunder.

I Norge har vi fem ulike prisområder for straum. Tilbakebetalinga vil avhenge av den gjennomsnittelege månedlige strømprisen i det prisområdet du tilhører. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Kompensasjonen blir regna ut av nettselskapet ditt, og kommer som fratrekk på strømregningen din for desember, som blir fakturert i januar, og vil vare til og med mars 2022.

NVE har samlet all relevant informasjon, eksempel, spørsmål og svar på sine hjemmesider som er verdt å ta en kikk på.