×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Festival

Sponsor

Vi skal vere med å løfte fram kreative og talentfulle sjeler rundt oss for å skape engasjement og levande lokalmiljø. Vi skal vere ein viktig støttespelar for å få realisert små og store draumar.