Info 2000x700

Aktuelt

15. september, 2023

Manglande verdiar for forbruk og prognoser i helga

På grunn av ei større oppgradering av den nasjonale dataplattforma Elhub, vil forbruksdata (måleverdiar) og prognoser for fredag 15. september til og med måndag 18. september ikkje vere tilgjengeleg i App, Mi Side og Bedriftsportalen før tirsdag 19 september.

Elhub er eit sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarknadsprosessar som straumsal, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdiar for alt forbruk og produksjon i Norge. Statnett sitt heieigde dotterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub som blei satt i operativ drift i februar 2019.