Wattn bedrift energirådgivning

Berekraft

Energirådgiving

Vi hjelper deg med å få kontroll på straumforbruket i bedrifta di. God energirådgiving er meir enn berre forbruksreduksjon. Gode analyser og energieffektivisering reduserer både kraft- og nettleigeutgiftene. Vi hjelper bedrifta di med optimalisering av energiforbruket og reduksjon av kostnadane, gjennom vår kompetanse og teknologi. Saman reduserer vi også klimaavtrykket.

Dei dyktige energirådgivarane våre står klar til å løyse dine energiutfordringar. Å handle straum frå oss handlar om meir enn berre å få den beste straumavtalen. Vi gir tilgang til verktøy og rapportar som gir bedrifter full oversikt over eige energiforbruk og kostnadar. Kombinert med analyse av kraft- og nettleigeutgifter, samt god energirådgiving, reduserer vi bedrifta sine utgifter og klimaavtrykk.

Vi hjelper bedrifta di med å implementere god energileiing og gode rapporteringsrutiner. Vi utfører også energikartlegging av bygg, anlegg og prosess, som gir ei solid plattform å starte med.

Vi gir deg full oversikt over kostnadar og utgifter


Wattn-bedrift-KAM-Trond

Trond André Hagen

Teknisk KAM i Wattn

40 41 07 60trond.hagen@wattn.no

Med moderne teknologi forenklar og reduserer vi tidsbruken og utgiftene du har knytt mot straum. Med nyutvikla digitale løysingar og ingeniørkomeptanse ser vi fram til å hjelpe deg med å nå klimamåla for bedrifta di.

Kontakt oss gjerne for ein energiprat.