Kraftrapport marg2 2000x700

Aktuelt

Kraftrapportar og rådgiving

Hold deg oppdatert på kraftmarknaden. Vi tilbyr live oppdateringar og prognoser, slik at du får innsikt og kontroll, og kan gjere gode beslutningar i val av straumavtale.

Det er mykje snakk om straumprisar, men dei færraste kjenner marknaden godt nok til å forstå kva som faktisk driv prisane. Gjennom god rådgiving og oppdaterte kraftrapportar, kan du få god innsikt i det forventa prisnivået dei komande periodane, og halde deg oppdatert på kva retning marknaden tek. Denne kunnskapen er eit viktig grunnlag for å velje rett kraftavtale til rett tid.

Vi ønsker å hjelpe bedrifta di til å ha lavast mogleg straumkostnad, og tilbyr ulike forvaltningsavtalar skreddarsydd ditt behov. Vi varslar deg når marknaden er i ferd med å stige, slik at vi saman kan ta grep i tide. Saman finn vi løysingane som gagnar bedrifta di.

  • Jamnleg orientering om kraftmarknaden
  • Fagleg sterke rådgivarar som spelar på lag med deg for å gje deg den beste avtalen
  • Effektivisering av energiforbruket
Margrete Heltne Hovde 72dpi

Margrete Heltne Hovde

Senior marknadsrådgivar, Bedrift

91 31 83 40margrete.hovde@wattn.no

God innsikt gir grunnlag for gode og berekraftige val

Ved å kjenne eige forbruk, kombinert med innsikt i kraftmarknaden er ein betre i stand til å ta dei rette vala. Vi tilbyr deg og di bedrift denne innsikten gjennom månads- og vekesrapportar. Eit godt verktøy for deg som ynskjer å ha oversikt over utviklinga i kraftmarknaden.