×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Frame 345

Strømpriser

Varedeklarasjon

Som strømleverandør er vi pliktig til å vise til varedeklarasjon for strøm som vi selger uten opprinnelsesgaranti. Varedeklarasjonen er utabeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier.

Beregningen til NVE er gjort for å si noe om sammensetningen til strøm som ikke kan dokumenteres med opprinnelsesgarantier, og gir ikke informasjon om hvilken strøm forbrukerne i Norge har i stikkontakten.

Beregningen tar utgangspunkt i all strøm solgt i Norge det siste året. Strømkjøp med opprinnelsesgaranti blir trukket fra. Strøm med ukjent opphav blir i beregningen erstattet med estimat for sammensetningen av strøm det ikke er utstett opprinnelsesgaranti for i Europa.

Beregnet utslipp i varedeklarasjonen for strømleverandører i 2020 er:

  • CO2-utslipp: 402 g/kWh
  • Radioaktivt avfall: 1,13 mg RW/kWh

Varedeklarasjon NVE 2020
Varedeklarasjon NVE 2020