×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Straumprisar dei siste 12 månadane

Prisane er oppgitt øre/kWh inkludert mva.