×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Nordstrand IQ cable width girl 0005 web

DEFA eRange IQ

Bestill DEFA eRange IQ

Wattn ill wattnkunde App

Ta full kontroll over
ditt strømforbruk.