×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Møt lederne for de ulike fagområdene:

Øystein Vikingsen Fauske

Øystein Vikingsen Fauske

Administrerende Direktør

Per Are Sørheim 72dpi

Per-Are Sørheim

Leder HR

Bjarne Dybvik 72dpi

Bjarne Dybvik

Leder strategi og forretningsutvikling

Trude Underbakke 72dpi

Trude Undebakke

Leder Privatmarked

Camilla Blom 72dpi

Camilla Blom

Leiar Bedriftsmarknad

Kari Knutsen 72dpi

Kari Knudsen

Leder Kundeadministrasjon

Inger Lise Vereide 72dpi

Inger Lise Vereide

Leder Marked

Thomas Fossum

Thomas Fossum

CDO

Eli Årland 72dpi

Eli Årland

Økonomisjef

Elin Slinning Hessen

Elin S. Hessen

Leder Bærekraft og marknadsanalytiker

Christian Aasebø 72dpi

Christian Aasebø

Leder Produkt- og tjenesteutvikling