Vinter kompensasjonsordning

Aktuelt

Strømstøtte for høye strømpriser

Regjeringen legger til rette for at du som privatkunde kan få dekket deler av strømregningen din. Kompensasjonen blir håndtert av nettselskapet ditt, og blir trukket fra strømregningen din dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap.

Strømstøtte i desember
I desember var gjennomsnittsprisen for NO3 (Midt-Norge) 181,53 øre/kWh ekskl. mva, det gir en støttesats på 125,47 øre/kWh inkl. mva.

Snittprisen på faktura
viser støttesatsen ferdig utregnet (90 % av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. moms) basert på snittprisen for spot for området der du bor. Din snittpris er en individuell snittpris og vert regnet ut fra tidspunktet du bruker strøm. Dersom du har brukt mest strøm i timer der spotprisen er høy vil din snittpris bli høyere enn om du bruker mest strøm i timer der spotprisen er lav.

Gjennomsnittsprisen i NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) er på ca. 269 øre/kWh og 98,54 øre/kWh i NO4. Støttesatsene for alle prisområder finner du lenger nede på siden under spørsmålet Hvem får støtte i desember?.

Har du hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. Straumstøtte blir utbetalt uavhengig av kva straumavtale du har.

Her er ett konkret eksempel på utregning av strømstøtte:

Gjennomsnittlig spotpris i desember i prisområdet NO3 var 181,53 øre/kWh.

En husholdning i dette prisområdet får da tilbakebetalt 90 % av differansen mellom 70 øre og 181,53 øre.

90 % av 181,53 øre/kWh + mva blir 125,47 øre/kWh.

Utregning for en bolig som hadde ett forbruk på 2 322 kWh i den aktuelle måneden:

2 322 kWt * 125,47 øre/kWt = ca. 2 913 kr i strømstøtte.

Utbetaling av strømstøtte
Det er nettselskapene som har ansvar for utregning av strømstøtte. Hos oss får de aller fleste kundene strøm og nettleie på samme faktura, det betyr at strømstøtten blir trukket fra direkte på strømregningen.

Det vil si at dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap så vil strømstøtten vise på strømfakturaen fra oss. Gjelder våre kunder nettområdene til Mørenett, Linja, Sygnir, BKK, Elvia (tidl. Hafslund Nett), Tensio TS, Fagne og Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS).

Dersom vi ikke har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap vil strømstøtten vise/komme på nettleiefaktura fra nettselskapet.

Dette er støtteordningn
Fra 1. september 2022 til og med mars 2023 får privatkunder tilbakebetalt 90 % av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Fra 1. april 2023 til og med september 2023 får privatkunder tilbakebetalt 80 % av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Fra 1. oktober 2023 til og med desember 2023 får privatkunder tilbakebetalt 90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva).

Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned, og forbruk over dette blir ikke kompensert.


Mer informasjon og støttesatser
Nede på sida her finner du svar på det andre lurer på rundt strømstøtte. Ønsker du mer informasjon har NVE samlet flere nyttige spørsmål og svar om støtteordningen her.

Lurer du på hva du får i strømstøtte?

Prøv kalkulatoren vår for å estimere strømstøtte.