I Stock 1329635514

Aktuelt

Strømstøtte for høye strømpriser

Regjeringen legger til rette for at du som privatkunde kan få dekket deler av strømregningen din. Kompensasjonen blir håndtert av nettselskapet ditt, og blir trukket fra strømregningen din dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap.

Strømstøtte i mai
I mai er det bare prisområdene NO1, NO2 og NO5 som får utbetalt strømstøtte. Kompensasjonsgraden denne måneden er 80 %.

Gjennomsnittsprisen for NO3 (Midt-Norge) var på under 70 øre/kWh ekskl. mva, det gir ingen strømstøtte i mai. Det samme gjelder for prisområdet NO4 (Nord).

Gjennomsnittsprisen i NO1 (Oslo) var på 78,61 øre/kWh, NO2 (Kristiansand) var 80,66 øre/kWh, og NO5 (Bergen) på 78,99 øre/kWh. Det blir derfor utbetaling av strømstøtte i alle disse 3 prisområdene.

Støttesatsene for alle prisområdene finner du lenger nede på siden under spørsmålet Hvem får støtte i mai?

Har du hytte eller fritidsbolig får du i utgangspunktet ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. Unntaket er om du har hytten eller feriehuset som fast bolig, se mer informasjon lenger nede på siden og under spørsmål og svar.

Straumstøtte blir utbetalt uavhengig av kva straumavtale du har.

Utbetaling av strømstøtte
Det er nettselskapene som har ansvar for utregning av strømstøtte. Hos oss får de aller fleste kundene strøm og nettleie på samme faktura, det betyr at strømstøtten blir trukket fra direkte på strømregningen.

Det vil si at dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap så vil strømstøtten vise på strømfakturaen fra oss. Gjelder våre kunder nettområdene til Mørenett AS/Linja AS, Sygnir AS, BKK AS, Elvia AS, Tensio TS, Fagne, Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS) og Elinett AS (tidl. Istad Nett AS).

Dersom vi ikke har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap vil strømstøtten vise/komme på nettleiefaktura fra nettselskapet.

Dette er støtteordningen
Fra 1. september 2022 til og med desember 2024 får privatkunder tilbakebetalt 80 eller 90 % av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva). I april og mai er kompensasjonsgraden 80 %, mens resten av året er den 90 %.

Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per måned, og forbruk over dette blir ikke kompensert.

Regjeringen har ute på høring ett forslag om å innføre støtte i henhold til forbruk og timepris time for time. Det vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om systemene sin til å kunne håndtere en slik endring. Omleggingen vil derfor trolig gjelde fra 1. september 2023.Strømstøtte til deg som har hytten som eneste bolig
Har du hytten som eneste bolig og har hatt folkeregistrert adresse på hytten/fritidsboligen din før 18. januar 2023 har du rett til å få strømstøtte. Er dette tilfelle for deg kan du få tilbakebetalt for forbruk fra og med september 2022. Du må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstøtte. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må du skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Har du bostedsregistrert fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan du motta støtte dersom det legges frem bruksendringstillatelse fra kommunen, men du vil ikke få tilbakebetalt støtte for tidligere forbruk.

Ta kontakt med nettselskapet ditt dersom du har spørsmål om strømstøtte når du har folkeregistrert adresse på hytten!


Mer informasjon og støttesatser
Nede på sida her finner du svar på det andre lurer på rundt strømstøtte. Ønsker du mer informasjon har NVE samlet flere nyttige spørsmål og svar om støtteordningen her.

Lurer du på hva du får i strømstøtte?

Prøv kalkulatoren vår for å estimere strømstøtte.