Vinter kompensasjonsordning

Nyheter

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen legger til rette for at du som privatkunde kan få dekket deler av strømregningen din. Kompensasjonen blir håndtert av nettselskapet ditt, og automatisk trukket fra strømregningen din. Du trenger ikke gjøre noe selv.

Dette er støtteordningen
I desember 2021 fikk privatkunder tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. moms. I januar 2022 økte dette til 80 %. Basert på vurderinger av kraftsituasjonen har regjeringen besluttet å forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per månad, og forbruk over dette blir ikke kompensert. Har du hytte eller fritidsbolig får du ikkj kompensasjon for strømforbruket på den adressen.

Ditt prisområdet avgjør støttesatsen

I Norge har vi fem ulike prisområder for strøm. Støtten du får vil avhenge av gjennomsnittlig månedlig spotpris i det området du hører til, uavhengig av hvilke strømavtale du har. NVE sin utregning er basert på spotprisen eks. mva fra kraftbørsen Nord Pool, og er gjennomsnitt av alle timer i en måned. Har du f. eks brukt mye strøm i timer der strømprisen har vært høyere enn NVE sin gjennomsnittpris får du en høyere snittpris på din faktura, uten å nødvendigvis ha rett til støtte.

Prisområde NO3 og NO4

Både i Midt -og Nord-Norge har vi tidvis opplevd høye strømpriser, men snittprisen i disse prisområdene har til nå ikke vært over 70 øre/kWh, og disse områdene mottar derfor ikke strømstøtte.

Mer informasjon og støttesatser

Ønsker du mer informasjon har NVE samlet flere nyttige spørsmål og svar om støtteordningen her.