×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Folkestfotavtrykk 2000x700

Bærekraft

Folkets Fotavtrykk

2/3 av alle globale utslipp kommer som en direkte effekt av vårt forbruk. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet til å enkelt redusere sine personlige klimagassutslipp.

Vi er samarbeidspartner i Folkets Fotavtrykk og var med da klimakartet for bærekraftig forbruk ble lansert i august. Dette markerer starten på et viktig og spennende samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og enkeltindivider for å nå FN’s bærekraftmål. Og – når vi skal nå klimamålene, er vi avhengig av en felles dugnad.

Folk flest er klare for en omstilling
Internasjonale-, nasjonale- og egne kundeundersøkelser viser at folk ønsker å leve mer bærekraftig, men mange spør seg - hvordan? Dette ønsker vi å bidra inn til, ved å synliggjøre den enkeltes fotavtrykk på energi. Vi vil motivere til et mer bærekraftig forbruk, både gjennom måling og endring.

K
limakartet
For å kunne redusere forbruket sitt, må man vite hva utgangspunktet er. Klimakartet synliggjør gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger i kommunen. Klimatallene brytes ned i kategoriene mat, transport, forbruk, energi og andel av offentlige utslipp. I starten er disse klimatallene basert på offentlig datakilder fra SSB og offentlige registrert som lovregulert kan brukes.

I tredje kvartal vil fotavtrykkene bli oppdatert med sanntidsdata blant anna fra næringslivspartnere, som oss i Wattn. Du styrer selvsagt om du vil dele ditt forbruk eller ikke, som blir anonymisert. Ved å bidra med ditt forbruk vil kommunen du bor få et mer korrekt fotavtrykk for sine innbyggere og vil kunne sette i gang tiltak.

Du vil selv kunne se ditt fotavtrykk for energi i vår app.

I den store klimakampen må det offentlige, næringslivet og innbyggerne jobbe sammen – en felles dugnad - og vi i Wattn er med
!