Wattn ill Nær jorda

På lag med jorden

Les mer om bærekraft

Banner berekraft2000x700

Har bedriften den nødvendige bærekraftkompetansen?

Bærekraft

87% av bedriftsledere planlegger å investere mer i bærekraft de neste 3-5 årene viser en ny rapport fra Sustainability Hub Norway. Samtidig viser samme rapport at kun 35% oppgir at de har den nødvendige kompetansen til å sette i gang bærekraftarbeidet.
Vannkraft 2000x700

Strøm med opprinnelsesgaranti

Bærekraft

Vi tilbyr strøm med opprinnelsesgarantier der vi garanterar at det blir produsert like mye fornybar strøm som vi selger med opprinnelsesgaranti. På denne måten er bedrifta med på å støtte klimavennlige energiløsninger og sikre produksjon av fornybar strøm.
Fjell 2000x700

Klimaavtrykk for strøm

Bærekraft

I Norge produserer vi i all hovedsak strøm fra fornybare kilder. 98% av strømproduksjonen kommer fra vann- og vindkraft.
Wattnsatte 2000x700

Bærekraftige ansatte

Bærekraft

For å sikre gode levekår for nåværende og framtidige generasjoner må vi forflytte oss, spise og forbruke mer bærekraftig. Gjennom to uker i september deltok alle ansatte i Wattn i en konkurranse om å bli de mest klimavennlige medarbeiderne i Norge.
Folkestfotavtrykk 2000x700

Folkets Fotavtrykk

Bærekraft

2/3 av alle globale utslipp kommer som en direkte effekt av vårt forbruk. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet til å enkelt redusere sine personlige klimagassutslipp.
Fingerprints web

Fotavtrykket for strømforbruk

Bærekraft

For å få et mer bærekraftig samfunn må vi alle bidra; innbyggere, bedrifter og myndigheter. Vi må kjøpe, bruke og kaste mindre.
Banner til web 5 vi er sertifisert

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Bærekraft

19. april, 2022

Vi jobber hver dag med å sikre at Wattn blir mer bærekraftig. Men nøkkelen til det grønne skiftet ligger i samarbeid og vi håper at våre produkter og tjenester kan bidra til å inspirere andre til å velge grønne løsninger.