×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Frame 345

Strømpriser

Strømregningen

Når strømregninga kommer håper vi alle at den skal være så lav som mulig. Men visste du at bare 1/3 av strømregningen din er knyttet til den strømmen du faktisk bruker?

Strømregningen din består av tre deler: Strøm, nettleie og skatter og avgifter til staten.

Strøm er strømforbruket ditt; det du faktisk bruker i strøm.

Nettleie er det du betaler til det lokale nettselskapet som eier strømnettet for å få strøm fram til boligen din. Nettleien består av en fast del, og en variabel del som er avhengig av forbruket ditt.

Skatter og avgifter er strømselskapet og nettselskapet pålagt å kreve inn på vegne av staten. Det er avgifter som forbruksavgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og elsertifikat.