×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringen sin kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knyttet mot dette, kan du se om du finner svar på NVE sine sider her.

Applause audience band 196652

Sponsor

Vi skal være med å løfte frem kreative og talentfulle sjeler rundt oss for å skape engasjement og levende lokalmiljø. Vi skal være en viktig støttespiller for å få realisert små og store drømmer.